Magyar-Angol: Mesék

 

(Hungarian-English: Tales)

 

100% ANGOL ÉS MAGYAR*

 

(100% HUNGARIAN AND ENGLISH) *

 

 

* Természetesen előfordulhatnak helytelen fordítások az angol nyelvvel kapcsolatban.

* Of course, there may be incorrect translations for the English language.

 

 

 

Ez az oldal szórakozás szempontjából jött létre, és aki angolt tanul, annak egy nagyon kicsit még segít is (főleg a kiejtésben). De ez nem egy oktató oldal, csak sok mese, magyarul és angolul is. És persze, aki nem tud angolul, az még attól függetlenül nyugodtan elolvashatja a magyar változatát, mert ugye az is van. Kellemes időtöltést itt!

2013. szeptember 5., 15:56

(This page was created in terms of entertainment and who are learning English, it is a bit more help as well (mainly in pronunciation). But this is not a tutorial site, but a lot of fairy tales, Hungarian and English. And of course, who does not speak English, it is still safe to read regardless of the Hungarian version of the ones they do have. Have a nice time here!

(2013th 5 September 15:56
)

Első mese (First story): Hová megyünk? (Where are we going?)


•    Apa, szombaton, vagy vasárnap megyünk kirándulni? (Dad, Saturday, Sunday or go hiking?)
•    Én szombaton ráérek, nektek is jó akkor? (I'm free on Saturday, you will be good?)
•   Igen. És akkor hová megyünk? (Yes. And then where are we going?)
•    Döntsétek el Gergővel! De ne legyen túl drága, rendben? (Decide Greg! But do not be too expensive, right?)
•    Akkor menjünk moziba megnézni a Bosszúállók új, 2012-es filmet! Oké, neked is Gergő? (Right. Then go to the movies to see the New Avengers, the 2012 movie! Okay, you too Greg?)
•    Igen, induljunk most! (Yes, let's go now!)
És megjött apa. 15 órára ott is lettek, 5 perc után pedig már kezdődött is a film. Közben Gergőnek WC-re kellett mennie, de végül is jó film volt. Így telt nekünk a szombatunk.
VÉGE
Írta: hugi22, 2012. május 10.

(And father arrived. There were 15 hours, 5 minutes after the film has already started. Greg had to pee while, but it was a good movie. So we passed on Saturday.
END
Written by hugi11, the 2012th May 10
)


 

Második mese (Second story): Felhők (Clouds)

  1. rész:

Eljött a nyár. Nagyon meleg van, 40 fok van csak az árnyékban. Peti és Gergő a vízzel hűtik le magukat. Megjön Bence, ő is beszáll. Jó nekik a lehűlés, de egyszer vihar jött, úgy 17 óra körül. Nagyon nagy, szürke felhők voltak azok, félelmetesek. Már vagy úgy 45 perce “locsolkodnak”, de még mindig melegük van, és a felhőket észre se vették.

(Come the summer. It is very hot, 40 degrees in the shade only. Peter and Greg cooled themselves in the water. Bence comes, she can join. Good for them for cooling, but suddenly a storm came, surrounded by 17 hours. Very large, gray clouds were those frightening. Already 45 minutes or so, "sprinklings", but still hot and the clouds did not notice.)

 

Vajon mi történt velük? Most kiderül! (I wonder what happened to them? Now we can see!)

  1. rész:

A felhőket észre se vették, pedig már elég közel voltak hozzájuk. Már 1 órája játszanak, és még mindig melegük van, pedig csak 24 fok van. Most mentek a medencéhez, a két macska, Kobold (beceneve: Kobi) és Moha is velük tartott, de ők már nem ugrottak bele a vízbe, mert mint tudjuk, a macskák nem szeretik a vizet. De Peti, Gergő és Bence viszont igen. Be is mentek. Egyre közeledtek a felhők...

(The clouds did not notice, and they were close enough. Play any one time, and it is still hot, there is only 24 degrees. Now go to the pool, the two cats, Goblin (nicknamed Kobi) and Moss also went with them, but they have not jumped into the water, because as we all know, cats do not like water. But Peter, Greg and Bence did. On they went. Getting closer to the clouds ...)

Peti, Gergő és Bence elázott, vagy csak simán nem is esett az eső? A következő részből kiderül!

(Pete, Greg and Bence drunk, or just not raining? The next section shows!)

  1. rész:

Egyre közeledtek a felhők. El is kezdett cseperegni, de Peti, Gergő és Bence azt hitte, csak a víz az, amit egymásra locsolnak. Folytatták is tovább a játékot. Először a kedvenc játékukat, a Cápafogót játszották, aztán, amikor már kifáradtak, jól bepörgették a vizet, és akkor vitte őket a víz. Nagyon jót játszottak. Aztán Vizi-harc is volt, na meg Úszó-verseny, amit Peti szeret. A célja a versenynek az, hogy az győz, aki a legtovább úszik megállás, illetve feladás nélkül. És miközben Úszó- versenyeztek, egyre jobban esett az eső…

(Getting closer to the clouds. I started "drop", but Peter, Greg and Bence thought it was just the water that sprinklers on each other. He went even further in the game. First, their favorite toy, a Shark Catcher played, then when you get tired, well gyrate the water and then took them to the water. Very good play. Then there Paddle Battle is a na Swim race to Pete loves. The aim of the competition is to win, who is the longest swim stop and dispatch no. And while swimming, competing, getting rained ... more)

Vajon még mindig benne vannak a medencében a fiúk? Vagy még mindig nem vették észre, hogy esik az eső? A következő részben minden kiderül!

(Is it still in the pool with the boys? Are you still did not notice that it's raining? The next section shows all!)

Most pedig jön a 4. rész, ami egyben az utolsó része ennek a mesének:

(Now comes the fourth section, which is also the last part of this tale):

  1. rész:

Egyre jobban esett az eső, és már szinte zuhogott. Akkor érezték meg, hogy kezd hideg lenni. Felálltak a vízből, és akkor vették észre, hogy esik az eső. Mire kiértek villámlott, és mennydörgött is, és tornádó is jött. A házuk (amiben mellesleg csak Peti és Gergő, meg az anyukájuk lakik) pedig felemelkedett úgy, mint a többi. Peti, és Gergő nagyon félt, Bence pedig haza akart menni, de kettészakadt az út, és ottmaradt Petivel és Gergővel. Elbújtak a kenelbe (kutyaház), és a macskákat is bevitték, ők is féltek. A tornádó elérte őket is. Felemelkedtek.

  • Peti, segíts! - mondta Gergő és Bence.
  • Nem tudok, nem tudom leállítani a tornádót! - mondta Peti.
  • Peti, félek! - mondta ismét Gergő és Bence.
  • Mindenki fél! Nézd, ott egy biciklis! - mondta Peti.
  • Biciklizzünk? - mondta Gergő.
  • Aha! - mondta Peti és Bence.

És kibicikliztek a Földről a Marsra. Lehet, hogy az egész világ elpusztult, de legalább ők hárman túlélték ezt a medencés napot. VÉGE

(More and more it rained, and rained almost. I felt that getting a cold. They rose from the water, and you notice that it's raining. What they got was lightning and thunder too, and tornado came. The house (which by the way only Peter and Greg, your mum lives) has ascended as the other. Peter and Greg are very afraid Bence wanted to go home, but the road was torn in two, and Peter and stayed with Greg. Hiding the dog house, and also brought cats, they are also afraid. The tornado reached them too. They rose.

     - Peter, helps me! - Greg and Bence said.
     - I cannot, I cannot stop a tornado! - Peter said.
     - Peter, I'm afraid! - Greg again and said Bence.
     - Everyone is afraid! Look, there's a bike! - Peter said.
     - Enjoy a bike ride? - Greg said.
     - Yes! - Peter and Bence said.

And
out riding their bikes from Earth to Mars. Maybe the whole world is destroyed, but at least they survived three days in the pool. END)